integritet

Om inte annat anges nedan är tillhandahållandet av dina personuppgifter varken skyldig enligt lag eller avtal eller för att ingå avtal. Du är inte skyldig att lämna uppgifterna. En non-provisioning har inga konsekvenser. Detta gäller endast om ingen annan information ges i efterföljande bearbetningsoperationer.

"Personuppgifter" avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Server loggfiler
Du kan besöka våra webbplatser utan att ge personliga uppgifter. Varje gång du kommer åt vår hemsida, överförs användardata via din webbläsare och lagras i loggdata (serverloggfiler). Dessa lagrade data inkluderar till exempel namnet på den åtkomna sidan, datumet och tiden för hämtningen, mängden data som överförts och den begärande leverantören. Dessa data används endast för att säkerställa problemfri drift av vår hemsida och för att förbättra vårt erbjudande. En uppgift av denna data till en viss person är inte möjlig.


Samling och bearbetning vid användning av kontaktformuläret
När du använder kontaktformuläret samlar vi in ​​dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i det räckvidd som du tillhandahåller. Databehandlingen tjänar syftet att upprätta kontakt. Genom att skicka ditt meddelande samtycker du till behandlingen av den överförda data. Bearbetningen är baserad på Art.6 (1) tänd. en DSGVO med ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att anmäla oss utan att påverka bearbetningens laglighet på grundval av samtycke till återkallelse. Vi använder endast din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina data kommer då att raderas, om du inte har samtyckt till vidare bearbetning och användning.


Användar Google reCAPTCHA
Vi använder reCAPTCHA-tjänsten från Google Inc. på vår hemsida (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Frågan är i syfte att skilja om ingången är en mänsklig eller automatiserad maskin bearbetning. Frågan inkluderar att skicka IP-adressen och alla andra uppgifter som krävs av Google för reCAPTCHA-tjänsten till Google. För detta ändamål kommer din inmatning att skickas till Google och användas där. Din IP-adress kommer dock att förkortas av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av denna tjänst. IP-adressen som skickas av din webbläsare som en del av reCaptcha kommer inte att slås samman med annan data som tillhandahålls av Google. Om det behövs skickas dina data vidare till USA. För dataöverföringar till USA finns det ett beslut om tillräcklighet för Europeiska kommissionen, "Privacy Shield". Google deltar i "Privacy Shield" och har lämnat in till specifikationerna. Genom att trycka på förfrågan samtycker du till behandlingen av dina uppgifter. Bearbetningen är baserad på Art.6 (1) tänd. en DSGVO med ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan att påverka lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycke till återkallelse.
Mer information om Google reCAPTCHA och dess integritetspolicy finns på: https://www.google.com/privacy/ads/

konto
När vi öppnar ett kundkonto samlar vi in ​​dina personuppgifter i den räckvidd som anges där. Syftet med databehandling är att förbättra din shoppingupplevelse och förenkla orderbehandlingen. Bearbetningen är baserad på Art.6 (1) tänd. en DSGVO med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att anmäla oss utan att påverka bearbetningens laglighet på grundval av samtycke till återkallelse. Ditt kundkonto kommer att raderas efteråt.


Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter för beställningar
Vid beställning samlar vi in ​​och använder endast dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla och behandla din beställning och behandla dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för ingående av kontraktet. Non-provisioning innebär att inget avtal kan ingås. Bearbetningen är baserad på Art.6 (1) tänd. b DSGVO och är skyldig att uppfylla ett kontrakt med dig. En överföring av dina uppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke är inte. Uteslutet från detta är endast våra servicepartners, som vi behöver behandla kontraktsförhållandet eller tjänsteleverantörer som vi tjänar i samband med en behandlingsorder. Utöver de villkor som anges i de relevanta bestämmelser i denna integritetspolicy mottagare, dessa är till exempel mottagare i följande kategorier: linjetrafik, betaltjänst, lagerhantering tjänster, tjänsteleverantörer för orderhantering, webbhotell, IT-tjänster och Dropshipping återförsäljare. I alla fall följer vi strikt lagkraven. Omfattningen av dataöverföringen är begränsad till ett minimum.

Seal köparen klassificeringssystem
På vår hemsida använder vi säljarens försäkringssystem för återförsäljare av AG (Torgauer Road 233 B, 04347 Leipzig). Efter din beställning vill vi be dig att betygsätta ditt köp hos oss och kommentera. För detta ändamål kommer du att kontaktas av oss som en del av kontraktet, där vi använder det tekniska systemet för leverantören av köpverktygsförsäkringsverktyget i samband med en kontraktsbehandling. Bearbetningen är baserad på Art.6 (1) tänd. f DSGVO från det legitima intresset för sanningsenliga, verifierade utvärderingar av våra tjänster. Du har rätten att när som helst uppstå på grund av din speciella situation på Art.6 (1) lit. f DSGVO-baserad behandling av dina personuppgifter genom ett meddelande till oss. Din e-postadress kommer endast att användas för detta ändamål och i synnerhet inte för vidare reklam och kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter. De personuppgifter som lagras i det här sammanhanget i det tekniska systemet för värderingsverktyget för köparen kommer att raderas 3 månader efter det att varans leverans har gått in för värderingen.


Genom att använda e-postadress för att få nyhetsbrev
Oavsett kontrakt, använder vi din e-postadress enbart för våra egna reklamändamål för att skicka dig nyhetsbrev, om du uttryckligen har godkänt detta. Bearbetningen är baserad på Art.6 (1) tänd. en DSGVO med ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan att påverka lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av ditt samtycke tills din återkallelse. Du kan när som helst avregistrera nyhetsbrevet genom att använda motsvarande länk i nyhetsbrevet eller genom att anmäla oss. Din e-postadress kommer då att tas bort från postlistan.


Dina uppgifter kommer att vidarebefordras till en tjänsteleverantör för e-postmarknadsföring som en del av orderbehandlingen. En överföring till andra tredje parter sker inte.

Dina uppgifter kommer att sändas till ett tredjeland för vilket det finns ett beslut om tillräcklighet från Europeiska kommissionen.

Genom att använda e-postadressen för att skicka direktreklam
Vi använder din e-postadress, som vi erhållit i samband med försäljningen av en vara eller tjänst, för elektronisk överföring av reklam för egna varor eller tjänster, som liknar dem som du redan förvärvat hos oss vad gäller detta Användningen motsatte sig inte. Tillhandahållandet av e-postadressen är obligatorisk för ingående av kontraktet. Non-provisioning innebär att inget avtal kan ingås. Bearbetningen är baserad på Art.6 (1) tänd. f DSGVO från det legitima intresset för direktpost. Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att meddela oss. Kontaktuppgifterna för utövandet av motsägelsen finns i avtryck. Du kan också använda den dedikerade länken i kampanjens e-post. Det finns inga andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtullarna.


WhatsApp nyhetsbrev
Vi använder endast ditt mobilnummer för att skicka din egen annonsering via WhatsApp, om du uttryckligen har samtyckt till detta. Genom att prenumerera på vårt WhatsApp-nyhetsbrev godkänner du lagring av ditt telefonnummer och mottagandet av annonsering via WhatsApp. Bearbetningen är baserad på Art.6 (1) tänd. en DSGVO med ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan att påverka lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av ditt samtycke tills din återkallelse. Du kan när som helst avbryta prenumerationen från nyhetsbrevet genom att anmäla oss eller prenumerera från WhatsApp-listan. Vi skickar inte ditt mobilnummer till tredje part och använder dem uteslutande för att skicka din egen annonsering. De andra abonnenterna på vårt nyhetsbrev ser inte deras mobilnummer och kan inte skicka dig whatsapp-meddelanden, eftersom det inte är en grupp utan en sändarlista.


Vidarebefordra e-postadressen till fraktföretagen för information om fraktstatus
Vi skickar din e-postadress som en del av kontraktet till transportföretaget, om du uttryckligen har kommit överens om detta i beställningsprocessen. Syftet med upplysningen är att informera dig via e-post om leveransstatus. Bearbetningen är baserad på Art.6 (1) tänd. en DSGVO med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att underrätta oss eller transportföretaget utan att påverka lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.


Användning av ett externt varuinformationssystem
Vi använder ett varuhanteringssystem som en del av orderbehandlingen för kontraktsutförande. Dina personuppgifter som samlats in under beställningsprocessen kommer att användas för detta ändamål

Byzo Software Schanderlweg 9 84508 Burgkirchen Tyskland sändas.

Användning av PayPal
Alla PayPal-transaktioner omfattas av PayPal: s integritetspolicy. Dessa finns under https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE


Cookies
Vår hemsida använder cookies. Kakor är små textfiler som lagras i webbläsaren eller webbläsaren på datorns datorsystem. När en användare besöker en webbplats kan en cookie lagras på användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk sträng som gör att webbläsaren identifieras unikt när webbplatsen öppnas igen. Vi använder cookies för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Dessutom tillåter cookies att våra system känner igen din webbläsare även efter en sidbyte och erbjuder dig tjänster. Vissa funktioner på vår hemsida kan inte erbjudas utan att cookies används. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren är igenkänd även efter en sidbrytning.


Dessutom använder vi cookies på vår hemsida för att möjliggöra en analys av surfing beteendet hos våra besökare.

Dessutom använder vi cookies för att sedan adressera besökare på andra webbplatser med riktade, intressebaserade annonser.

Bearbetningen baseras på 15 (3) TMG och Art. 6 (1) lit. f DSGVO från det berättigade intresset i ovan nämnda syften.
De uppgifter som du samlar på detta sätt kommer att bli pseudonymiserade på tekniska sätt. En uppgift av uppgifterna till din person är därför inte längre möjlig. Uppgifterna lagras inte av dig tillsammans med andra personuppgifter.
Du har rätt att när som helst, mot bakgrund av din speciella situation, invända mot behandling av personuppgifter som gäller dig enligt Art 6 (1) f DSGVO.
Cookies lagras på din dator. Därför har du full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du förhindra lagring av cookies och överföring av data som finns i den. Redan sparade cookies kan när som helst raderas. Vi påpekar dock att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin helhet.
Under länkarna nedan kan du ta reda på hur man hanterar (bland annat inaktiverar) cookies på de viktigaste webbläsarna:
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


Användning av Google Analytics
Vi använder Google Analytics webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Databehandling är för att analysera denna webbplats och dess besökare. I detta syfte använder Google informationen som erhållits på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.
Google Analytics använder cookies som gör att du kan analysera användningen av webbplatsen. Informationen som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats. Detta kommer att göra din IP addr
Google har tidigare förkortat sig inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Dina data kan överföras till USA. Det finns ett tillräckligt beslut av Europeiska kommissionen för överföringar till USA. Bearbetningen är baserad på Art.6 (1) tänd. f DSGVO från det legitima intresset för webbplatsens behovsbaserade och målinriktade utformning. Du har rätt att när som helst, mot bakgrund av din speciella situation, invända mot behandling av personuppgifter som gäller dig enligt Art 6 (1) f DSGVO.
Du kan förhindra lagring av cookies genom att välja lämpliga tekniska inställningar för din webbläsars programvara. Observera dock att om du gör det, kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats så mycket som möjligt. Du kan förhindra insamling av data som genereras av cookien och i samband med din användning av webbplatsen (inkl. Din IP-adress) till Google och behandlingen av dessa uppgifter från Google ytterligare av browser plug-in som finns under följande länk i nedladdning och installera [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].
För att förhindra att Google Analytics spårar över enheter kan du ställa in en avkodnings cookie. Opt-out cookies förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats. Du måste välja bort alla system och enheter som används för att få det att fungera. Om du klickar här kommer inställnings cookien att ställas in: Inaktivera Google Analytics.
Mer information om användarvillkor och sekretess finns i https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller under https://www.google.de/intl/de/policies/.

Använda funktionen Remarketing eller "Like Audiences" hos Google Inc.
Vi använder funktionen Remarketing eller "Like Audiences" på vår webbplats på vår webbplats (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Denna funktion är för att analysera besökarnas beteende och besökarnas intressen.
Google använder cookies för att utföra analysen av webbplatsanvändningen, som utgör grunden för skapandet av intressebaserade annonser. Kakorna används för att registrera besök på webbplatsen och anonyma uppgifter om användningen av webbplatsen. Det finns ingen lagring av personuppgifter för besökare på webbplatsen. Om du besöker en annan webbplats i Googles Display-nätverk ser du annonser som sannolikt kommer att innehålla tidigare visade produkt- och informationsområden.
Om det behövs skickas dina data vidare till USA. Det finns ett tillräckligt beslut av Europeiska kommissionen för överföringar till USA.
Bearbetningen är baserad på Art.6 (1) tänd. f DSGVO med legitim intresse för att rikta besökare till webbplatsen genom annonsering genom att visa personliga, intressebaserade annonsannonser till besökare på leverantörens webbplats när de besöker andra webbplatser i Googles Display-nätverk.
Du har rätt att när som helst, mot bakgrund av din speciella situation, invända mot behandling av personuppgifter som gäller dig enligt Art 6 (1) f DSGVO.
Du kan permanent avaktivera användningen av cookies av Google genom att följa länken nedan och ladda ner och installera plugin-programmet som finns där: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Alternativt kan du inaktivera användningen av cookies från tredje part genom att placera bort sidan Nätverksannonseringsinitiativet nedan https://www.networkadvertising.org/choices/ och att omvandla ytterligare information om den opt-out som nämns där.
Mer information om Google Remarketing och dess integritetspolicy finns på: https://www.google.com/privacy/ads/


Använda Google Adwords omvandlingsspårning
Vi använder online-annonseringsprogrammet "Google AdWords" på vår hemsida och i det här sammanhanget omvandlingsspårning (besöksutvärdering). Google-omvandlingsspårning är en analystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). När du klickar på en annons som serveras av Google placeras en konverteringsspårningskaka på din maskin. Dessa cookies har en begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och är därför inte för personliga identifieringar. Om du besöker vissa sidor på vår hemsida och kakan inte har gått ut, kan Google och vi kanske erkänna att du har klickat på annonsen och omdirigerats till den här sidan. Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Det finns således inget sätt att cookies kan spåras via annonsörernas webbplatser.
Informationen som erhålls med hjälp av konverteringskakan används för att skapa omvandlingsstatistik. Detta berättar om det totala antalet användare som klickade på en av våra annonser och omdirigerades till en sida för omvandlingsspårning. Vi får emellertid inte någon information som personligen identifierar användare. Bearbetningen är baserad på Art.6 (1) tänd. f DSGVO från det legitima intresset för målinriktad annonsering och analysen av effekten och effektiviteten av denna reklam.
Du har rätt att när som helst, mot bakgrund av din speciella situation, invända mot behandling av personuppgifter som gäller dig enligt Art 6 (1) f DSGVO.
Du kan förhindra lagring av cookies genom att välja lämpliga tekniska inställningar för din webbläsars programvara. Vi påpekar emellertid att i det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin helhet. Du kommer inte att inkluderas i statistiken för omvandlingsspårning.
Du kan också välja bort personlig annonsering i inställningarna för Google Annonsannonser. För instruktioner, se https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Dessutom kan du inaktivera cookies från tredje part genom att välja bort avaktiveringssidan för nätverksannonsering https://www.networkadvertising.org/choices/ och att omvandla ytterligare information om den opt-out som nämns där.
För mer information och Googles integritetspolicy, se: https://www.google.de/policies/privacy/


Använda Facebook Remarketing
Vi använder Facebooks remarketingfunktion "Anpassade målgrupper" på vår hemsida (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, "Facebook").
Denna funktion tjänar syftet att rikta besökare till webbplatsen målmedvetet med intressebaserad annonsering i det sociala nätverket Facebook.
För detta ändamål har Facebook-remarketingtaggen implementerats på webbplatsen. Genom denna tagg görs en direktanslutning till Facebook-servrarna när man besöker webbplatsen. Detta kommer att skickas till Facebook-servern, vilken av våra sidor du har besökt. Facebook tilldelar denna information till ditt personliga Facebook användarkonto. När du besöker det sociala nätverket Facebook kommer du då att se personliga, intressebaserade Facebook-annonser. Bearbetningen är baserad på Art.6 (1) tänd. f DSGVO från det berättigade intresset i ovanstående syfte.
Du har rätt att när som helst, mot bakgrund av din speciella situation, invända mot behandling av personuppgifter som gäller dig enligt Art 6 (1) f DSGVO.
Du kan göra detta genom att använda remarketingfunktionen "Anpassade målgrupper". Här off.
För mer information om insamling och användning av data via Facebook, om dina rättigheter i detta avseende och sätt att skydda din integritet, se Privacy Policy of Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/.


Använda Google Maps
Vi använder Google Inc.s inbyggda Google Maps-funktion på vår webbplats (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google").
Funktionen möjliggör visuell visning av geografisk information och interaktiva kartor.
Därigenom samlar Google in, bearbetar och använder data från besökarna till sidorna där Google Maps kartor integreras. Mer information om insamling och användning av data från Google finns i Googles sekretesspolicy https://www.google.com/privacypolicy.html, Där kan du också ändra dina inställningar i privatlivet så att du kan hantera och skydda dina data som behandlas av Google.
Om det behövs skickas dina data vidare till USA. Det finns ett tillräckligt beslut av Europeiska kommissionen för överföringar till USA.
Du har rätt att när som helst, mot bakgrund av din speciella situation, invända mot behandling av personuppgifter som gäller dig enligt Art 6 (1) f DSGVO.
För att göra detta måste du stänga av JavaScript-programmet i din webbläsare. Vi påpekar dock att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats, till exempel den interaktiva kartskärmen, i sin helhet.

Varaktighet för lagring
Efter fullständig kontrakt bearbetning av data under en inledande period av garantiperioden lagras sedan med hänsyn till rätts, särskilt skatte- och lag behålla kommersiella perioder och raderas sedan efter deadline, om du inte har kommit överens om att den vidare bearbetning och användning.


Den berörda personens rättigheter
Du har rätt till följande rättigheter enligt artikel 15 till 20 DSGVO om de juridiska förutsättningarna är uppfyllda: Rätt till information, korrigering, radering, begränsning av bearbetning, dataöverförbarhet.
Ytterligare egendom under Art. 21 (1) DSGVO rätt att motsätta sig behandling som (6) f DSGVO baserat på Art. 1 samt på behandling för att direkt marknadsföring.


Kontakta oss på begäran. Kontaktuppgifterna finns i vårt tryck.

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten
I enlighet med artikel 77 DSGVO har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig.


senaste ändring: 25.04.2018

weinkisten-shop.de I 2018

Vår hemsida är skyddad av DMC Firewall!